Rävvalpar

Rödräv, av J. G. Keulemans

Rödräv, av J. G. Keulemans

I en tidningsnotis läste jag om en rävhona som fått en kull med tolv ungar. Det måste väl vara ovanligt med så många ungar i kullen? Finns det här något samband med rävskabben, som ju decimerat rävstammen hårt. Att förutsättningarna för att föda upp en stor kull ökar när det är ont om rävar kan jag förstå. Men påverkas fertiliteten av rävpopulationens storlek?

12 valpar är mycket. Jo det kan finnas ett samband. När rävskabben slog ut stora delar av rävstammen har rävens bytesdjur (sorkar, harungar, kaniner, rådjurskid) ökat markant. Alltså finns det mycket rävmat i skogen vilket gör att en hona med många ungar kan få alla elelr de fletsa att överleva. Mycket rävmat innebär också att en dräktig hona kan hålla sig i bättre kondition än annars och orkar bära fram så många valpar.

- Från frågearkivet